@!Icons.FacebookHover!@ Share on twitter Print this text Send to a friend

sVAPZ - Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen

Met de sociale variant van het Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) bouwt u op een voordelige en solidaire manier een bijkomend pensioen op.

Samengevat

  • Uw spaarpremie

    • 60% gewaarborgd rendement

    • 10% solidariteit

    • 30% belegging in een fonds van hoge kwaliteit

 

Details

Bijkomend fiscaal voordeel van 15%

Via een sociaal VAPZ brengt u 15% meer fiscaal in mindering in vergelijking met een gewoon VAPZ. Het maximumbedrag dat u kunt sparen, is beperkt tot 9,40% van uw netto belastbaar inkomen en bedraagt € 3.472,05 op jaarbasis voor 2013.

Sociale voordelen

10% van uw premie wordt gewijd aan solidariteit. Deze bijdrage waarborgt u de drie volgende voordelen:
- De vrijstelling van bijdrage in geval van arbeidsongeschiktheid door een ongeval of een ziekte
- De vrijstelling van bijdrage in geval van permanente arbeidsongeschiktheid (invaliditeit)
- Een overlevingspensioen voor uw begunstigden in geval van vroegtijdig overlijden

Gewaarborgde rentevoet: zekerheid voor de volledige duur van het contract

De nettopremies worden belegd aan een gewaarborgde rentevoet van 2,25%. Deze brutorentevoet, die geen rekening houdt met de kosten, is van toepassing voor de hele duur van het contract. Dit betekent dus dat u zowel voor uw huidige premiestortingen als voor uw toekomstige stortingen kan rekenen op een vaste rentevoet van 2,25%. Deze zekerheid is echt uniek op de markt!

Portentieel hoog rendement

Naast de gewone winstdeelname1  ontvangt u jaarlijks ook nog een spaartegoed. Dit wordt belegd in het Golden Future-beleggingsfonds. Dit fonds belegt in Europese aandelen en wordt beheerd door Degroof Fund Management Company. Aangezien aandelen op lange termijn historisch gezien het hoogste rendement halen, creëert u zo een hefboom voor uw rendement.

_________

1 Een eventuele jaarlijkse winstdeelname is afhankelijk van de bedrijfsresultaten en moet altijd worden goedgekeurd door de Algemene vergadering.

Voor meer info, contacteer uw adviseur.