@!Icons.FacebookHover!@ Share on twitter Print this text Send to a friend

VAPZ - flexibel Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen

De pensioenoplossing voor zelfstandigen die een mooi aanvullend pensioenkapitaal willen combineren met extra beschermingen.

Samengevat

 • Uw spaarpremie

  • Tak 21

  • Tak 23

   • Best of World (aandelen)

   • Eurozone Government (obligaties)

 

Details

Minder belastingen en minder sociale bijdragen

U kunt uw investering volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen. Dit betekent dat u tot 50% (exclusief gemeentebelasting) van uw bijdrage terugwint, omdat u minder belastingen betaalt. Bovendien dalen ook uw toekomstige sociale bijdragen. Opnieuw een besparing van 22%. Door de combinatie van de besparing op sociaal en fiscaal vlak recupereert u zo tot 62% van de premie die u betaalt voor iSave Pro VAPZ.

Hoogwaardige aandelen- en obligatiefondsen

Het Best Of World-fonds, beheerd door Merit Capital, belegt hoofdzakelijk in aandelenfondsen. Deze fondsen houden rekening met de mogelijkheden van de markt en passen hun beleggingsstrategie aan aan de marktomstandigheden. Dit flexibel fonds bij uitstek kan ook rechtstreeks beleggen in aandelen, in obligaties en in monetaire instrumenten.

Het Eurozone Government-fonds, beheerd door Petercam, belegt actief in obligaties in euro. De gekozen obligaties zijn staatsobligaties uitgegeven door supranationale instellingen en instellingen met staatsgarantie.

Hoog potentieel rendement

U kiest zelf hoe uw geld wordt belegd:

 • een gegarandeerde interestvoet van 2,25% en een winstdeelname1
 • kapitaalgarantie en een potentieel hogere winstdeelname1
 • kapitaalgarantie en een potentieel hogere winstdeelname1 via beleggingsfondsen (tak 23)

Extra bescherming

Dankzij een aantal aanvullende waarborgen zoals dekkingen in geval van natuurlijke dood en overlijden door ongeval, een arbeidsongeschiktheidsrente en een premievrijstelling in geval van invaliditeit, waarborgt ERGO voor uzelf en uw gezin goede beschermingen.

_________

1 Deze jaarlijkse eventuele winstdeelname is afhankelijk van de resultaten van de onderneming en moet steeds goedgekeurd worden door de Algemene vergadering. Het totale rendement is het resultaat van de gegarandeerde technische rentevoet, aangevuld met de eventuele winstdeelname. Rendementen uit het verleden houden geen garantie in voor de toekomst.

Voor meer info, contacteer uw adviseur.